Equip de Treball

Macústica Enginyeria és un despatx tècnic dedicat exclusivament al control de l’acústica, el soroll i les vibracions a diferents sectors i àmbits.

Creada el 2016 per professionals de l’arquitectura i enginyeria, amb experiència al sector com a conseqüència de la inquietud i entusiasme per avançar i millorar, a la recerca de la qualitat, garantia i rigor científic.

Els nostres valors principals són el compromís i la responsabilitat per tal de donar solucions reals i eficaces als problemes relacionats amb l’acústica arquitectònica, ambiental i industrial.

Formació de qualitat i una àmplia experiència al sector ens avalen com a entitat de referència per abordar projectes on l’exigència tècnica, acústica, econòmica i estètica han de conviure, generant solucions òptimes i eficients als problemes del sector, sota el marc normativa que ens empara. Aquesta política d‟actuació, sumada a la serietat i la implicació en el procés de treball, són els factors diferenciadors d‟un servei de total garantia.

Gabriel Martorell Mir

Enginyer

Antonio Martínez Calderat

Arquitecte Tècnic

Arnau Vallcaneras Ochogavía

Enginyer acústic-mecànic

Anaís Torres Martínez

Enginyer

Acreditació

La nostra competència tècnica ens avala per executar assajos d’immissió acústica a l’hora de mesurar, avaluar o certificar activitats comercials, recreatives i industrials susceptibles de generar qualsevol tipus d’emissió sonora.

La certificació acústica d’activitats com ara discoteques, cafès concert, indústries, fàbriques, etc. és fonamental per garantir la convivència entre aquestes i els receptors sensibles propers, sent les zones i recintes residencials majoritàriament els més perjudicats.

Macústica Management SL compta amb l’acreditació ENAC segons criteris recollits a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, per a la realització d’Assaigs d’Acústica en base a procediment definit a l’Annex IV del Reial Decret 1367/2007 de 19 d’octubre , per a mesura dels nivells de soroll ambiental en activitats segons número d’acreditació 1281/LE2446 i annex tècnic en vigor (consulteu al web enac.es).

“La marca d’ENAC en informes i certificats és la garantia de comptar amb el suport d’ENAC, l’acceptació internacional a més de 90 països i el reconeixement oficial a la Unió Europea.”

Desplaça cap amunt