MACÚSTICA

PASSIÓ PER L’ENGINYERIA, L’ACÚSTICA I EL SILENCI
SABER MÉS

ÀREES DE TREBALL

ESTEM SEGURS QUE EL SEU PROBLEMA TÉ SOLUCIÓ

ACÚSTICA ARQUITECTÒNICA

Projectes d’insonorització i aïllament acústic segons CTE DB-HR, per obra nova i rehabilitació, activitats comercials, hosteleria i restauració.

ACÚSTICA DE SALES

Disseny i dimensionament del condicionament acústic de teatres, auditoris, salons de música i conferència, menjadors i restaurants, estudis de gravació i ràdio. Equips electroacústics.

ACÚSTICA INDUSTRIAL

Estudis industrials per al disseny i càlcul de sistemes antivibratoris, control del soroll i vibracions (pantalles acústiques, cabines i silenciadors acústics).

ACÚSTICA AMBIENTAL

Avaluacions sonomètriques i vibracions segons normativa per a activitats d’oci, relacions veïnals, infraestructures viàries i aeroportuàries. Mapes estratègics de soroll (MER). Monitoritzat de soroll ambiental.

COL·LABORADORS

Abogado del Ruido

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears

Club Cambra Mallorca