Acústica Ambiental

Estudis predictius i avaluacions acústiques

Estudis acústics i mapes de soroll, per a diferents àmbits i sectors (infraestructures de transport, instal·lacions industrials i energètiques, esdeveniments musicals), en base a mesuraments acústics previs per a caracterització de l’estat preoperacional, i posterior simulació sonora, prescripció de mesures de millora i avaluació de la seva eficàcia.

Sistema de monitorització en continu de nivells acústics, per a activitats d’àmbit comercial, terciari, recreatiu, obres de construcció, esdeveniments musicals, etc.

Certificació mitjançant assaigs normalitzats, d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, d’acord amb el RD 1367/2007 i diferents normes autonòmiques i locals.

Desplaça cap amunt