Acústica Industrial

Aïllament industrial i mesures correctores

Aïllament i control del soroll de maquinària per a la indústria, àmbit comercial i hoteler.

Caracterització, detecció, identificació de fonts sorolloses. Manteniment predictiu d’equips i instal·lacions industrials, mitjançant caracterització d’espectres sonors i vibratoris. Cambres acústiques per a detecció de fonts de soroll.

Modelització i predicció de resposta acústica de possibles mesures correctores.

Condicionament acústic interior de sales de màquines, estiguin disposades a l’interior o exterior.

Disseny i dimensionament de silenciadors acústics resistius dissipatius i reactius. Portes acústiques.

Càlcul d’apantallaments i encapçalaments de maquinària industrial, turbines, climatitzadores, grups electrògens, etc.

Tractaments antivibratoris i dimensionament de bancades d’inèrcia (metàl·liques, de formigó, etc.).

Desplaça cap amunt