Acústica de Sales

Projectes de condicionament acústic

Disseny i dimensionament de sistemes d’aïllament (acondicionament acústic, segons CTE DB-HR per a aules, menjadors, restaurants).

Estudis i projectes d’acondicionament acústic per a recintes especials tals com teatres, auditoris, sales de música, sales d’assajos, cinemes, recintes esportius, estudis d’enregistrament i ràdio, cabines audimètriques, activitats comercials, etc.

Execució d’obres en matèria d’acondicionament acústic de diferents tipologies estètiques, tècniques i acústiques, segons requisits i necessitats.

Certificació mitjançant assaigs normalitzats (temps de reverberació i altres paràmetres acústics), d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, segons la norma UNE-EN ISO 3382.

Desplaça cap amunt