CONDICIONAMENT ACÚSTIC

Projectes de condicionament acústic de sales

N

Disseny i dimensionat de sistemes de condicionament acústic, segons CTE DB-HR (menjadors, aules i restaurants).

N

Estudis i projectes de condicionament acústic per a recintes especials tal com, teatres, auditoris, sales de música, sales d’assajos, cinemes, recintes esportius, estudis d’enregistrament i ràdio, cabines audimètriques, activitats comercials, etc.

N

Diagnòstic i prescripció facultativa mitjançant la realització d’assaigs i software vanguardista en acústica com EASE, CATTACUSTIC per a la modelització 3D de les sales i predicció de la seva resposta.

N

Equips electroacústics i sistemes de sonorització.

Direcció y control d’obra

N

Desenvolupament de plans d’actuació per a l’execució de les obres, integrant els acabats i revestiment que conformen el tractament acústic amb les instal·lacions.

N

Visites de seguiment d’obra, vigilància i control d’execució.

N

Informes de control i seguiment d’estat de les obres.

N

Organització i planificació d’obres en matèria acústica.

Certificació i assajos normalitzats

N

Assaigs normalitzats per determinar el temps de reverberació i altres paràmetres acústics (Calidesa, Brillantor, STI / RASTI, etc.), indicatius de la qualitat acústica de la sala, segons norma UNE-EN ISO 3382.

¿Interessat en el nostre servei?

Contacti amb nosaltres