A un gimnàs existeixen múltiples agents que generen soroll, com l’ús de les màquines, les
peses, la música, les veus de les persones… Per lo que és lògic que la normativa legal vigent
exigeixi un seguit de requisits per a l’obertura del mateix, específicament quant a
condicions d’aïllament acústic es refereix, que deuen garantir el benestar general de les
persones i del medi ambient.
Des de Macústica, experts en projectes d’acondicionament i insonorització, et contem
tot el que necessites saber per a l’obertura d’un gimnàs. Pren nota.
Condicions d’aïllament acústic que s’han de considerar
per a obrir un gimnàs
A part de les exigències en matèria de seguretat, un dels punts més importants a l’hora
d’obrir un gimnàs gira en torn a l’emissió i immissió del soroll que es desprèn d’aquest
entorn i que podria generar contaminació ambiental i/o molèsties generades sobre la
comunitat, pel que un dels requisits indispensables per a obtenir la llicència i treballar de
forma responsable es l’aïllament acústic, tenint en compte els següents paràmetres:
Avaluació acústica
El primer que determina la normativa acústica és que tot local comercial dedicat a activitats
generadores de soroll, ha de complir amb una minuciosa i professional avaluació acústica
per a verificar els valors dels índex acústics del local, determinant si es troben o no dins
els límits establerts.
Insonorització i aïllament
Un cop verificades les condicions de l’establiment, es requereix aplicar les accions
correctores en cas de ser necessari. Per això, es durà a terme el disseny d’estructures i
esquemes d’insonorització, destinats a controlar l’emissió de soroll, mantenint-la
restringida a l’espai acotat a l’activitat comercial i aïllant les ones sonores, evitant la
transferència cap a l’exterior.
Proves d’aïllament
Un cop comprovat que els valors dels índex acústics es troben dins els límits normatius i
que la transferència de so és mínima, s’ha de sol·licitar la llicència.

Vols obrir un gimnàs? A Macústica t’assessorem
Si estàs pensant en obrir un gimnàs i vols assegurar-te complir amb tots els requisits
relacionats amb l’aïllament acústic… Ets al lloc correcte!
A Macústica comptem amb els professionals més qualificats i amb la tecnologia més
d’avantguarda per fer-ho.
A més a més, t’acompanyem en cada pas del teu projecte per assessorar-te de forma
oportuna en l’aïllament acústic del teu local, realitzant les proves adients per a aïllar el
soroll de manera eficient. Contacta’ns!