En Macústica Ingeniería intentem sempre respondre a totes les teves qüestions, perquè volem ajudar-te. I en aquest article t’explicarem què són els mapes de renou, atès que són necessaris per conèixer la quantitat de renou ambiental que hi ha en un determinat lloc i veure com pot afectar les persones o si cal prendre qualsevol tipus de mesura.

Què són els mapes de renou

Un mapa de renou és una representació cartogràfica dels nivells de soroll (també anomenat nivells de pressió sonora) i es recullen en un lloc i període determinats. Pel que els seus usos són abundants i realment necessaris, sobretot en un món en què vivim envoltats de fonts emissores de so.

Quin objectiu tenen els mapes de renou?

El seu objectiu és determinar la manera en què la població s’exposa al soroll ambiental. Un cop recollida aquesta formació al mapa, es realitzaran els plans d’acció que siguin convenients de cara a reduir el renou ambiental i prevenir-en la major mesura del possible.

Per descomptat, és important elaborar aquests mapes de soroll sobretot amb l’objectiu de detectar qualsevol possible efecte nociu que pugui tenir per a la salut humana, ja que el soroll en excés causa veritables estralls encara que en molts casos no siguem conscients

Els mapes de renous persegueixen aquests 3 objectius

  • Avaluar l’exposició d’una zona a la contaminació acústica
  • Realitzar prediccions d’aquestes zones
  • Executar plans d’acció i mesures amb l’objectiu de reduir la contaminació acústica

Les mesures que es duguin a terme tindran com a objectiu reduir la contaminació acústica, o el que i el mateix, els alts nivells de soroll. Sempre i quan es superin els intervals màxims permesos

Quines àrees s’analitzen?

Normalment totes les àrees que estan exposades a unes quantitats altes de renou, amb l’objectiu de reduir-lo i prevenir-lo. Per exemple, nuclis concrets com aeroports, llocs en què hi ha aglomeracions urbanes, eixos ferroviaris, viaris, etc. segons la Directiva Europea 2002/49 / CE i Llei 37/2007 del Renou. En definitiva, tots aquests ‘llocs’ en què hi hagi alts nivells de soroll ambiental.

Recorda que des Macústica Ingenieríapodem realitzar mapes de sorolls, de manera que si estàs interessat només hauràs de contactar amb nosaltres. Ens posarem mans a l’obra immediatament!