FORMACIO. I+D+I. NORMATIVA

Normativa. Administració y formació

N

Normativa (estatal, autonòmica, local, normes internacionals UNE-EN 140, 16283, 3382, ISO 17025). Tràmits davant l’administració pública.

N

Anàlisi de documents normatius i avaluacions (recursos i pericials judicials).

N

Desenvolupaments bibliogràfics (llibres, catàlegs, etc.), formació i cursos.

I+D+I

N

Desenvolupament de solucions acústiques i antivibratòries a mida per a casuístiques especials, que mitjançant el seu estudi i anàlisi s’aconsegueix que sigui una solució més a aplicar a la resta de treballs.

N

Estudis sobre acústica de sales (acoblament de sales i alfa sabine).

N

Nous sistemes d’avaluació i predicció d’aïllaments acústics (Solidnoise), per a la resolució de problemes d’aïllament acústic.

N

Monitorització de soroll ambiental, laboral, d’activitats mitjançant Audiospook, sistema versàtil i amb una aportació d’informació de gran qualitat, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.

CURSOS IMPARTITS

¿Interessat en el nostre servei?

Contacti amb nosaltres