Soroll al lloc de treball, afecta?

Soroll al lloc de treball, afecta?

El fet d’exposar-se a alts nivells de renou durant la feina pot ocasionar seriosos danys al sistema auditiu. Generalment, això és un procés gradual en què no ens adonem de l’empitjorament de l’audició fins que al dany ocasionat se suma la pèrdua...